Kenon säännöt


Kenoon sovelletaan valtioneuvoston Veikkaus Oy:lle myöntämän rahapeliluvan ehtojen lisäksi seuraavia sääntöjä.

 1. Keno on numeroveikkaus, jossa arvotaan kaksikymmentä (20) numeroa seitsemästäkymmenestä (70) numerosta.

 2. Jos pelaaja on osallistunut voitonjakoon vain yhdellä osallistumistavalla, voi hän saada enintään yhden voiton kierroksella.

 3. Pelaajan ja Veikkaus Oy:n välinen pelisopimus tulee voimaan, kun pelimaksu on maksettu ja online-järjestelmän kautta välittyneet pelitiedot ovat tulleet sisäasianministeriön määräämien valvojien valvontaan.

 4. Jos pelitiedot eivät lainkaan tule valvojien valvontaan, on pelaajalle tämän pyynnöstä suoritettava pelimaksu takaisin.

 5. Online-järjestelmään on määritelty Keno-tasot, pelijärjestelmät, pelien voimassaoloajat ja osallistumismaksut.

 6. Pelitiedot online-järjestelmään annetaan joko asiamiehen online-päätteen välityksellä tai itsepalveluna (OnNet) puhelimen tai tietokoneen välityksellä.

 7. Kenoa voi pelata yhdeksällä eri vaikeustasolla ("Keno-tasolla"), joilla jokaisella on oma voitonjakonsa (kts. kohta 21). Kuhunkin pelaamaansa ruudukkoon pelaaja merkitsee vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) numeroa. Kahden numeron pelistä käytetään nimitystä "Keno-2", kolmen numeron pelistä "Keno-3" jne. "Keno-10" saakka. Kenotason numero ilmaisee, kuinka monta pelinumeroa yksittäiseen peliriviin tulee sisältyä.

 8. Online-pelaaminen tapahtuu pelaajan ilmoittamilla tai järjestelmän tuottamilla pelitiedoilla (ns. pikapelinä). Eräs pikapelin muoto on TäysKeno, jossa pelaaja saa yhdeksän peliriviä online-järjestelmän arpomia pelinumeroita, yhden jokaiselta Kenotasolta.

 9. Järjestelmäpeliä voi pelata kaikilla Kenotasoilla lukuun ottamatta tasoa 10. Järjestelmäpelissä on aina vähintään yksi numero enemmän kuin perusrivissä, kuitenkin yhteensä enintään kymmenen (10) numeroa.

 10. Kenossa voi osallistua yhdestä seitsemään (1 - 7) tai neljääntoista (14) perättäiseen arvontaan.

 11. Online-järjestelmässä pelitiedot siirretään yhtiön tietojärjestelmästä valtion valvojien tietojärjestelmään.

 12. Online-pääte tulostaa pelaajalle yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet pelitiedot sisältävän pelitositteen.

 13. Itsepalvelussa (OnNet) pelaajalle ei tulostu pelitositetta. Pelaajalla on mahdollisuus saada erikseen pyydettäessä tieto peleistään, jotka ovat tallentuneet yhtiön tietojärjestelmään.

 14. Pelimaksu on vähintään puoli (0,50) euroa ja enintään kymmenen (10) euroa.

 15. Pelitositteesta ilmenee arvonta tai arvonnat, joihin peli osallistuu.

 16. Pelaajan on tarkistettava online-päätteen tulostaman pelitositteen sisältö ja esitettävä sitä koskevat huomautukset välittömästi tositteen tulostuttua.

 17. Itsepalvelussa (OnNet) pelaaja hyväksyy pelin ennen sen siirtämistä online-järjestelmään. Pelin muuttaminen tämän jälkeen ei ole mahdollista.

 18. Itsepalvelussa (OnNet) peli hyväksytään online-järjestelmään edellyttäen, että pelimaksu on suoritettu pelaajan pelitililtä.

 19. Jokainen pelirivi, joka sisältyy yksittäis- tai järjestelmäveikkaukseen, on itsenäinen veikkaus.

 20. Kenon arvonta suoritetaan peliajan päätyttyä tarkoitusta varten laaditulla, sisäasiainministeriön hyväksymällä atk-ohjelmistolla ja valvojien hallussa olevalla atk-laitteistolla. Mikäli arvontaa ei voida toteuttaa sähköisesti, se suoritetaan valvojien toimesta manuaalisesti.

 21. Voittoon oikeuttavat tulokset ja niiden antamat voittokertoimet ilmenevät alla olevasta voittoluokkataulukosta. Voittosumma saadaan kertomalla pelimaksu taulukossa olevalla kertoimella. Yksittäisessä pelirivissä voi olla vain yksi voittotulos.

 22. Voittoluokat ja voittokertoimet

      Keno-10 (=10 rastia) 
      tulos   kerroin 
      10 oikein 200 000 
      9 oikein  5000 
      8 oikein  200 
      7 oikein  20 
      6 oikein  4 
      5 oikein  1 
      0 oikein  1 
  
      Keno-9 (=9 rastia) 
      tulos   kerroin 
      9 oikein  50 000 
      8 oikein  1200 
      7 oikein  50 
      6 oikein  10 
      5 oikein  2 
  
      Keno-8 (=8 rastia) 
      tulos   kerroin 
      8 oikein  10 000 
      7 oikein  240 
      6 oikein  20 
      5 oikein  3 
      4 oikein  1 
  
      Keno-7 (=7 rastia) 
      tulos   kerroin 
      7 oikein  2400 
      6 oikein  100 
      5 oikein  10 
      4 oikein  1 
  
      Keno-6 (=6 rastia) 
      tulos   kerroin 
      6 oikein  420 
      5 oikein  20 
      4 oikein  3 
      3 oikein  1 
  
      Keno-5 (=5 rastia) 
      tulos   kerroin 
      5 oikein  200 
      4 oikein  9 
      3 oikein  1 
  
      Keno-4 (=4 rastia) 
      tulos   kerroin 
      4 oikein  32 
      3 oikein  2 
      2 oikein  1
  
      Keno-3 (=3 rastia) 
      tulos   kerroin 
      3 oikein  18 
      2 oikein  1 
  
      Keno-2 (=2 rastia) 
      tulos   kerroin 
      2 oikein  7
      
 23. Kunkin Keno-tason ylimmän voittoluokan voittojen summa arvontaa kohden voi olla enintään kaksi ja puoli miljoonaa (2 500 000) euroa. Tämän rajan ylittyessä voittajille jaetaan kaksi ja puoli miljoonaa (2 500 000) euroa suhteessa pelimaksuihin, joilla tulos saavutettiin. Voittojen maksu alkaa arvontaa seuraavana päivänä.

 24. Online-voitto maksetaan ainoastaan pelitositetta vastaan, ellei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä. Onlinetosite on voittoa lunastettaessa luovutettava yhtiölle tai sen asiamiehelle.

 25. Voittajan henkilöllisyys on todennettava kaksisataa (200) euroa ja sitä suurempia voittoja lunastettaessa, ellei pelaajan pankkiyhteystieto ole tallentunut online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

 26. Itsepalvelussa (OnNet) voitto maksetaan pelaajan yhtiössä olevalle pelitilille tai pankkitilille.

 27. Pelitosite on mitätön, mikäli sen luettavuus on huonontunut niin, ettei sen sisältämä pelitapahtuma ole yksilöitävissä.

 28. Mikäli pelitositteessa, yhtiön tietojärjestelmässä tai valtion valvojien tietojärjestelmässä olevat pelitiedot eroavat, pätevät valtion valvojien tietojärjestelmään tallentuneet tiedot.

 29. Kenon voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa pelisääntöjen mukaisen lopputuloksen vahvistamisesta. Pelaaja menettää oikeuden voittoon, jota hän ei ole nostanut yhden vuoden kuluessa tästä ajankohdasta.

 30. Veikkaus Oy ei vastaa asiamiehen tai tämän alaisen pelaajalle aiheuttamasta vahingosta.

 31. Itsepalvelussa (OnNet) on lisäksi voimassa pelaajan erikseen hyväksymät itsepalvelupelaamisen sopimusehdot.

Kenon arvonta

Arvonta suoritetaan päivittäin sisäasianministeriön hyväksymällä arvontaohjelmistolla valvojien käyttöön varatulla atk-laitteistolla.

Arvonnassa arvotaan kaksikymmentä (20) numeroa seitsemästäkymmenestä (70) numerosta.

Arvonnan suorituspaikka määräytyy siten, että arvonnan tulos voidaan luovuttaa turvallisesti yhtiön käyttöön arvotussa numerojärjestyksessä. Arvonnan suoritusaika on klo 20.05, ellei yhtiö muuta ilmoita.

Arvonnan jälkeen valvoja vahvistaa arvonnan tuloksen. Voitonjako vahvistetaan ja voittojen maksu alkaa seuraavana päivänä.

Valvojaa ei tarvita arvonnan tulosta julkistettaessa. Yhtiö vastaa arvontatuloksen julkistamisesta ja sen ulkoasusta.

Arvonta voidaan myös tehdä valvojien hallussa olevia numeroituja palloja käyttäen.

Lähde: Veikkaus Oy Takaisin