Loton säännöt

Voimaan 29.2.2004.

Lottoon sovelletaan valtioneuvoston Veikkaus Oy:lle myöntämän rahapeliluvan ehtojen lisäksi seuraavia sääntöjä:

I Yleistä

 1. Lotto on numeroveikkaus, jossa arvotaan seitsemän (7) numeroa ja kolme (3) lisänumeroa kolmestakymmenestäyhdeksästä (39) numerosta.

 2. Pelaajan ja Veikkaus Oy:n (yhtiön) välinen pelisopimus tulee voimaan, kun pelimaksu on maksettu ja online-järjestelmässä olevat pelitiedot on siirretty yhtiön tietojärjestelmästä virallisten valvojien tietojärjestelmään.

 3. Online-järjestelmään on määritelty pelijärjestelmät, pelien voimassaoloajat ja osallistumismaksut.

 4. Lottoon osallistutaan online-järjestelmän välityksellä. Pelitiedot annetaan online-järjestelmään joko online-päätteen välityksellä tai itsepalveluna (OnNet) puhelimen, tietokoneen tai niihin verrattavan teknisen sovellutuksen välityksellä.

 5. Online-pelaaminen voi tapahtua pelaajan ilmoittamilla tai online-järjestelmän arpomilla pelitiedoilla niin sanottuna pikapelinä.

 6. Lottoa voi myös pelata järjestelmäpelinä tai haravana.

 7. Järjestelmä on pelaamismuoto, jossa samassa pelissä on useampi kuin yksi pelattu rivi. Järjestelmän enimmäiskoko on määritelty online-järjestelmässä.

 8. Harava on pelaamismuoto, jossa samassa pelissä on useampi kuin yksi pelattu rivi. Siinä on vähemmän pelattuja rivejä kuin vastaavassa järjestelmäpelissä. Haravaan osallistuvat rivit on määritelty online-järjestelmässä.

 9. Jokainen pelirivi, joka sisältyy järjestelmään tai haravaan, on itsenäinen veikkaus.

 10. Pelaaja voi osallistua yhdestä kolmeen (1 – 3), viiteen (5) tai kymmeneen (10) perättäiseen arvontaan. Lottoa voi pelata itsepalveluna (OnNet) myös toistaiseksi voimassa olevana niin sanottuna ikipelinä.

 11. Online-pääte tulostaa pelaajalle yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet pelitiedot sisältävän pelitositteen.

 12. Itsepalvelussa (OnNet) pelaajalle ei tulostu pelitositetta. Itsepalvelussa (OnNet) pelaaja hyväksyy pelin ennen sen siirtämistä online-järjestelmään. Pelin muuttaminen tämän jälkeen ei ole mahdollista.

 13. Itsepalvelussa (OnNet) pelaajalla on mahdollisuus saada yhden vuoden ajan pelaamisesta erikseen pyynnöstä tieto peleistään, jotka ovat tallentuneet yhtiön tietojärjestelmään.

 14. Pelitositteesta ilmenee arvonta tai arvonnat, joihin peli osallistuu.

 15. Pelaajan on tarkistettava online-päätteen tulostaman pelitositteen sisältö ja esitettävä sitä koskevat huomautukset välittömästi pelaamisen tapahduttua.

 16. Itsepalvelussa (OnNet) peli hyväksytään online-järjestelmään edellyttäen, että pelimaksu on suoritettu pelaajan pelitililtä tai pankkitililtä.

 17. Pelitiedot siirretään Online-järjestelmästä virallisten valvojien tietojärjestelmään.

 18. Pelisopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos peli on tallentunut online-järjestelmään sen jälkeen, kun peliaika on päättynyt tai jos pelitiedot eivät lainkaan siirry virallisten valvojien tietojärjestelmään. Pelaajalle on tällöin pyynnöstä suoritettava pelimaksu takaisin pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

 19. Yhtiöllä on oikeus riskienhallinnallisista syistä kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain pelejä.


  II ARVONTA

 20. Loton arvonta suoritetaan peliajan päätyttyä sisäasiainministeriön hyväksymällä ja virallisten valvojien hallussa olevalla arvontalaitteistolla.

 21. Jos arvontaa ei voida toteuttaa arvontalaitteistolla, se suoritetaan virallisten valvojien valvonnassa käsin nostoarvontana.

 22. Jos arvonta keskeytyy, arvotut numerot jäävät voimaan. Numero katsotaan arvotuksi, kun se on siirtynyt kokonaan arvontarummun ulkopuolelle.

 23. Jos arvontalaitteistoon tullutta teknistä vikaa ei voida viipymättä korjata, loput numerot arvotaan virallisen valvojan valvonnassa käsin nostoarvontana.


  III VOITTOLUOKAT JA VOITTO-OSUUDET

 24. Loton voittoluokat ovat:

 25. 1. voittoluokka seitsemän (7) oikein.
  2. voittoluokka kuusi (6) ja lisänumero oikein.
  3. voittoluokka kuusi (6) oikein.
  4. voittoluokka viisi (5) oikein.
  5. voittoluokka neljä (4) oikein.

  Loton päävoitto-osuus maksetaan korotettuna yhtiön ennalta määräämillä kierroksilla niille Loton päävoittoon oikeutetuille, joiden varsinaiseen arvontaan osallistuneella päävoittotositteella pelatulla jokerinumerolla on voitettu mikä tahansa Jokeri –pelin voitto. Yhtiön on ilmoitettava kirjallisesti 14 vuorokautta etukäteen sisäasiainministeriölle, millä pelikierroksilla korotus on voimassa ja minkä suuruinen korotus on.

 26. Loton kierroskohtaisesta kokonaisliikevaihdosta jaetaan seuraavat osuudet:

 27. 7 oikein 10 %
  6 ja lisänumero oikein 2,8 %
  6 oikein 2,9 %
  5 oikein 4,5 %
  4 oikein 18,9%

 28. Loton kierroskohtaisesta liikevaihdosta siirretään 0,9 % maksettavaksi
  pelin myöhemmillä kierroksilla yhtiön määräämällä tavalla.

 29. Jos jollakin kierroksella ei ole yhtään seitsemän (7) oikein tulosta, ensimmäisen voittoluokan jakosumma siirretään kokonaisuudessaan seuraavalle kierrokselle jaettavaksi seitsemän (7) oikein veikanneiden kesken.

 30. Jos seuraavalla tai sitä seuraavillakaan kierroksella ei ole yhtään seitsemän (7) oikein tulosta, ensimmäisen voittoluokan jakosumma sekä edellisillä kierroksilla jakamatta jääneet jakosummat siirretään kokonaisuudessaan edelleen seuraavalle kierrokselle jaettavaksi seitsemän (7) oikein tulosten kesken.

 31. Jos viidennellä tai sitä seuraavilla kierroksilla ei ole yhtään seitsemän (7) oikein tulosta, näillä kierroksilla 6 ja lisänumero oikein tulosten kesken jaetaan neljä kierrosta aikaisemmin kertynyt ensimmäisen voittoluokan jakosumma. Kierroksella, jolla on veikattu seitsemän (7) oikein tulos, ensimmäisessä voittoluokassa jaetaan myös neljän edeltävän kierroksen ensimmäisen voittoluokan jakosummat.

 32. Jos ylemmän voittoluokan voitto on laskennallisesti pienempi kuin alemman, yhdistetään näiden voittoluokkien jakosummat ja voitot jaetaan samansuuruisina kummassakin voittoluokassa.


  IV VOITONMAKSU

 33. Voittojen maksu alkaa arvontaa seuraavana päivänä. Voitto, joka on vähintään kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa maksetaan pelaajalle aikaisintaan kolmen viikon kuluttua oikean tuloksen vahvistamisesta.

 34. Online-voitto maksetaan ainoastaan pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteys-tietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä. Online-tosite on voittoa lunastettaessa luovutettava yhtiölle tai sen asiamiehelle.

 35. Voittajan henkilöllisyys on todennettava kaksisataa (200) euroa ja sitä suurempia voittoja lunastettaessa, jollei pelaajan pankkiyhteystieto ole tallentunut online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

 36. Itsepalvelussa (OnNet) voitto maksetaan pankkitilille tai pelaajan yhtiössä olevalle pelitilille.

 37. Pelitosite on mitätön, jos sen luettavuus on huonontunut niin, ettei sen sisältämä pelitapahtuma ole yksilöitävissä.

 38. Jos pelitositteessa, yhtiön tietojärjestelmässä tai virallisten valvojien tietojärjes-telmässä olevat pelitiedot eroavat, voimassa ovat virallisten valvojien tietojärjestelmään tallentuneet tiedot.

 39. Loton voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa pelisääntöjen mukaisen lopputuloksen vahvistamisesta. Pelaaja menettää oikeuden voittoon, jota hän ei ole nostanut määräajassa.

  V MUUT EHDOT

 40. Veikkaus Oy ei vastaa asiamiehen tai tämän apulaisen pelaajalle aiheuttamasta
  vahingosta.

 41. Itsepalvelussa (OnNet) on lisäksi voimassa pelaajan erikseen hyväksymät itsepalvelupelaamisen sopimusehdot.

Lähde: Veikkaus Oy TAKASIN
Pelitietoa

Lotosta

Loton peliaika sulkeutuu tavallisesti lauantaisin kello 20.00. Arvonta suoritetaan suorassa lähetyksenä TV1:ssä kello 20.45 yhdessä jokeriarvonnan kanssa. Loton oikea rivi kerrotaan myös MTV3:lla lauantaina kello 21.00 ja Nelosella lauantaina kello 23:n jälkeen.

Yksi lottorivi maksaa 0,80 euroa. Järjestelmien ja haravien hinnat löytyvät omilta sivuiltaan.

TAKAISIN