Vedonlyönnin säännötVoimassa 1.6.2003 alkaen. Nämä säännöt korvaavat 28.5.2002 voimaan tulleet vedonlyöntipelien säännöt.

Vedonlyöntipeleihin sovelletaan valtioneuvoston Oy Veikkaus Ab:lle myöntämän rahapeliluvan ehtojen lisäksi seuraavia sääntöjä.

I Yleistä

 1. Oy Veikkaus Ab:n (yhtiön) vedonlyöntipelit ovat kiinteäkertoiminen Pitkäveto, kiinteäkertoimiset Tulosveto ja Voittajaveto, muuttuvakertoimiset tulosvedot Tulosveto ja Moniveto, sekä muuttuvakertoimiset voittajavedot Voittajaveto, Superkaksari, Supertripla, Päivän Pari ja Päivän Trio.

 2. Vedonlyöntipeleihin osallistutaan yhtiön julkaisemien peliohjeiden sekä Taitopelit -kohdelistan (kohdelista) ja/tai online-järjestelmän tietojen perusteella. Jos peliohjeet ja/tai kohdelistan tiedot poikkeavat online-järjestelmässä olevista kohteen tiedoista, voimassa ovat online-järjestelmässä olevat tiedot.

 3. Pelaajan ja yhtiön välinen pelisopimus tulee voimaan, kun pelimaksu on maksettu ja online-järjestelmässä olevat pelitiedot on siirretty yhtiön tietojärjestelmästä virallisten valvojien tietojärjestelmään.

 4. Online-järjestelmään on määritelty pelijärjestelmät, pelien voimassaoloajat ja osallistumismaksut.

 5. Vedonlyöntipeleihin osallistutaan online-järjestelmän välityksellä. Pelitiedot annetaan online-järjestelmään joko online-päätteen välityksellä tai itsepalveluna (OnNet) puhelimen, tietokoneen tai niihin verrattavan teknisen sovellutuksen välityksellä.

 6. Online-pelaaminen voi tapahtua pelaajan ilmoittamilla pelitiedoilla, online-järjestelmän arpomilla pelitiedoilla niin sanottuna pikapelinä tai pelitiedot sisältävällä valmiskupongilla, joka aktivoidaan online-päätteellä.

 7. Online-pääte tulostaa pelaajalle yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet pelitiedot sisältävän pelitosit-teen. Pelaajan on tarkistettava pelitositteen sisältö ja esitettävä sitä koskevat huomautukset välittömästi pelaamisen tapahduttua.

 8. Itsepalvelussa (OnNet) pelaajalle ei tulostu pelitositetta. Pelaaja hyväksyy pelinsä ennen sen siirtämistä online-järjestelmään. Pelin muuttaminen hyväksymisen jälkeen ei ole mahdollista.

 9. Itsepalvelussa (OnNet) peli hyväksytään online-järjestelmään, jos pelimaksu on suoritettu pelaajan pelitililtä tai pankkitililtä.

 10. Pelitositteesta ilmenee kierros ja kohde, johon peli osallistuu.

 11. Pelaajalla on mahdollisuus saada yhden vuoden ajan pelaamisesta erikseen pyynnöstä tieto peleistään, jotka ovat tallentuneet yhtiön tietojärjestelmään.

 12. Pelitiedot siirretään online-järjestelmästä virallisten valvojien tietojärjestelmään.

 13. Pelisopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos peli on tallentunut online-järjestelmään sen jälkeen, kun kohdeottelu/kilpailu on alkanut tai jos pelitiedot eivät ole lainkaan siirtyneet virallisten valvojien tieto-järjestelmään. Pelaajalle on tällöin pyynnöstä suoritettava pelimaksu takaisin pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

 14. Yhtiöllä on oikeus riskienhallinnallisista syistä kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain pelejä.

II Pelikohteet

 1. Pelikohteet:

  15.1. Pelikohteet ja niiden osanottajat määritellään yhtiön julkaisemassa Taitopelit -kohdelistassa ja/tai online-järjestelmästä saatavassa kohdelistassa.

  15.2. Pitkävedon ja tulosvetojen pelikohteesta käytetään nimitystä kohdeottelu ja sen osanottajista nimitystä kohdejoukkue. Voittajavetojen kohdetapahtumasta käytetään nimitystä kohdekilpailu ja sen osanottajista nimitystä kohdekilpailija.

  15.3. Kohdelistan tiedot kohdeotteluista, kohdekilpailuista ja peliajoista ovat alustavia. Jos peliohjeet ja/tai kohdelistan tiedot poikkeavat online-järjestelmässä olevista tiedoista, voimassa ovat online-järjestelmässä olevat tiedot.

III Vedonlyöntipelit

 1. Pitkäveto (kiinteäkertoiminen)

  16.1. Vedonlyönnin kohteena on enintään kuusi kohdeottelua käsittävä oikea tulosyhdistelmä. Kaikkia kohteita voi pelata vähintään kolme kohdeottelua käsittävinä tulosyhdistelminä. Taitopelit -kohdelistassa ja/tai online-järjestelmästä saatavissa tiedoissa on erikseen määritelty ne kohdeottelut, joita voi pelata joko kahden ottelun tulosyhdistelminä tai yksittäisinä kohteina. Näitä kahden ottelun tulosyhdistelmiä tai yksittäisiä kohteita voidaan pelata vain itsepalveluna (OnNet).

  16.2. Ottelun tulosvaihtoehdot ovat:
  1 kohdelistalla ensin mainitun kohdejoukkueen/kilpailijan voitto tai ensin mainitun tuloksen toteutuminen,

  X tasapeli tai kohdelistassa erikseen määritelty tasapeli tai keskimmäisenä mainitun kohdekilpailijan voitto, ja

  2 jälkimmäisenä mainitun kohdejoukkueen/kilpailijan voitto tai jälkimmäisenä mainitun tuloksen toteutuminen.

  16.3. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän ottelutulosta vastaavalle pelivaihtoehdolle jokaisesta kohdeottelusta erikseen.

  16.4. Yhtiö ilmoittaa kohdelistassa ja/tai online-järjestelmässä kunkin kohdeottelun kolmelle tulosvaih-toehdolle kiinteän kertoimen, joka ei muutu peliaikana.

  16.5. Yksittäisen pelin kokonaiskerroin muodostuu peliin sisältyvien tulosvaihtoehtojen kertoimien tulosta.

  16.6. Yksittäisen pelin suurin mahdollinen kokonaiskerroin on kolmetuhatta (3000) ja suurin mahdollinen voittosumma on kaksisataatuhatta (200 000) euroa.

 2. Tulosveto

  17.1. Vedonlyönnin kohteena on kohdejoukkueiden tekemien maalien tai muiden tulosperusteena olevien suoritusten lukumäärän mukainen oikea tulos.

  17.2. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän maalien/suoritusten lukumäärästä kummallekin kohde-joukkueelle erikseen.

 3. Tulosveto (kiinteäkertoiminen)

  Yhtiö ilmoittaa kohdelistassa ja/tai online-järjestelmässä kohdeottelun tai kilpailun tulos- tai voittajavaihtoehdoille kiinteän kertoimen. Yhtiöllä on oikeus ilmoittaa uudet kertoimet pelin ollessa avoinna. Pelaajalle on voimassa se kerroin, joka on voimassa pelaajan pelitietojen tallentumishetkellä online-järjestelmässä.

 4. Tulosveto (muuttuvakertoiminen)

  19.1. Tulosvaihtoehdon muuttuva kerroin lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella seuraavasti: Seitsemänkymmentä (70) prosenttia kohteen peliaikana pelatusta panosten kokonaissummasta eli vaihdosta jaettuna vaihtoehdolle pelattujen panosten kokonaissummalla.

  19.2. Kunkin tulosvaihtoehdon lopullinen kerroin lasketaan seuraavasti: Seitsemänkymmentä (70) prosenttia kohteeseen peliajan päättyessä pelattujen panosten yhteissummasta, panosten palautukset pois lukien, jaettuna vaihtoehdolle pelattujen panosten yhteissummalla.

  19.3. Jos vaihtoehdolle pelattujen panosten yhteissumma on seitsemänkymmentä (70) prosenttia tai enemmän kohteen lopullisesta vaihdosta, vaihtoehdon lopullinen kerroin on yksi (1,00).

 5. Moniveto (muuttuvakertoiminen)

  20.1. Vedonlyönnin kohteena on kohdejoukkueiden tekemien maalien tai muiden tulosperusteena olevien suoritusten lukumäärän mukainen oikea tulos tai kohdelistassa määritetty muu oikea tulos yhdessä, kahdessa tai kolmessa ottelussa.

  20.2. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän maalien/suoritusten lukumäärästä kummallekin kohdejoukkueelle ja kuhunkin kohdeotteluun erikseen.

  20.3. Kohdeotteluksi katsotaan myös kohdelistassa määritelty ottelun lajisääntöjen mukainen pelijakso tai muu kohdelistassa määritelty tapahtuma.

 6. Voittajaveto

  21.1. Vedonlyönnin kohteena on kilpailun voittaja, määritelty oikea tulosyhdistelmä tai tulosvaihtoehto.

  21.2. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän pelivaihtoehdolle.

 7. Voittajaveto (kiinteäkertoiminen)

  Yhtiö ilmoittaa kohdelistassa ja/tai online-järjestelmässä kohdeottelun tai kilpailun tulos- tai voittajavaihtoehdoille kiinteän kertoimen. Yhtiöllä on oikeus ilmoittaa uudet kertoimet pelin ollessa avoinna. Pelaajalle on voimassa se kerroin, joka on pelaajan pelitietojen tallentumishetkellä online-järjestelmässä.

 8. Voittajavedot (muuttuvakertoimiset)

  23.1. Tulosvaihtoehdon muuttuva kerroin lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella seuraavasti: Seitsemänkymmentä (70) prosenttia kohteen peliaikana pelatusta panosten kokonaissummasta eli vaihdosta jaettuna vaihtoehdolle pelattujen panosten kokonaissummalla.

  23.2. Kunkin tulosvaihtoehdon lopullinen kerroin lasketaan seuraavasti: Seitsemänkymmentä (70) prosenttia kohteeseen peliajan päättyessä pelattujen panosten yhteissummasta, panosten palautukset pois lukien, jaettuna vaihtoehdolle pelattujen panosten yhteissummalla.

  23.3. Mikäli vaihtoehdolle pelattujen panosten yhteissumma on seitsemänkymmentä (70) prosenttia tai enemmän kohteen lopullisesta vaihdosta, vaihtoehdon lopullinen kerroin on yksi (1,00).

 9. Superkaksari (muuttuvakertoiminen)

  24.1. Vedonlyönnin kohteena on kilpailun voittaja ja toiseksi sijoittuva kilpailija paremmuusjärjestyksessä.

  24.2. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän pelivaihtoehdolle kummallekin sijalle erikseen.

 10. Supertripla (muuttuvakertoiminen)

  25.1. Vedonlyönnin kohteena on kilpailun voittaja, toiseksi sijoittuva ja kolmanneksi sijoittuva kilpailija paremmuusjärjestyksessä.

  25.2. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän pelivaihtoehdolle kullekin sijalle erikseen.

 11. Päivän Pari (muuttuvakertoiminen)

  26.1. Vedonlyönnin kohteena on kahden eri kilpailun voittajat tai oikeat määritellyt tulosyhdistelmät tai oikeat määritellyt tulosvaihtoehdot.

  26.2. Yksittäinen peli käsittää yhden merkinnän pelivaihtoehdolle kumpaankin kilpailuun erikseen.

  26.3. Kohdekilpailut voivat tapahtua myös eri päivinä.

 12. Päivän Trio (muuttuvakertoiminen)

  27.1. Vedonlyönnin kohteena on kolmen eri kilpailun voittajat tai oikeat määritellyt tulosyhdistelmät tai oikeat määritellyt tulosvaihtoehdot.

  27.2. Yksittäinen peli käsittää kussakin kilpailussa yhden merkinnän pelivaihtoehdolle kuhunkin kilpailuun erikseen.

  27.3. Kohdekilpailut voivat tapahtua myös eri päivinä.

IV Vedonlyöntitulos

 1. Vedonlyöntitulos

  28.1. Vedonlyöntitulos tulosvedossa, monivedossa ja pitkävedossa

  Voittoon oikeuttava vedonlyöntitulos, jonka perusteella voitonmaksu käynnistetään, määritetään kohde-ottelun/kilpailun järjestäjän suoraan tai välillisesti ilmoittaman ensimmäisen kilpailutuloksen perusteella huolimatta siitä muuttuvatko tulokset myöhemmin. Välillisesti ilmoitetuksi tulokseksi katsotaan kohdeot-telun/kilpailun järjestäjän omilla internetsivuilla oleva tulos tai järjestäjän tietotoimistojen kautta ilmoittama tulos.

  28.2. Vedonlyöntitulos voittajavedoissa

  Voittoon oikeuttava vedonlyöntitulos, jonka perusteella voitonmaksu käynnistetään, määritetään kohde-ottelun/kilpailun järjestäjän suoraan tai välillisesti ilmoittaman kilpailutuloksen perusteella. Välillisesti il-moitetuksi tulokseksi katsotaan kohdeottelun/kilpailun järjestäjän omilla internetsivuilla oleva tulos tai järjestäjän tietotoimistojen kautta ilmoittama tulos.

  Kohdeottelu-/kilpailutuloksen mahdollinen muutos otetaan huomioon vedonlyöntituloksena, jos yhtiö on saanut siitä tiedon kohdeottelun/kilpailun järjestäjältä ennen kello 24.00 Suomen aikaa samana päivänä kuin alkuperäinen kilpailutulos on saatu. Myöhemmin tehtyä muutosta ei oteta huomioon.

  28.3. Jos kilpailutulosta ei ole saatu neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kohdekilpailun päättymispäivästä Suomen aikaa kello 24.00 mennessä, panokset palautetaan pelaajille.

  28.4. Jos Pitkävedon, tulosvetojen tai voittajavetojen kohdeottelussa pelataan varsinaisen peliajan jäl-keen jatkoaika, vedonlyöntituloksena otetaan huomioon varsinaisen peliajan tulos, jollei kohdelistassa ja/tai online-järjestelmässä ole toisin ilmoitettu.

  28.5. Pitkävedossa vedonlyöntitulos voi olla myös ottelun 1. pelijakson tulos tai kohdelistassa ja/tai online-järjestelmässä joukkueelle määritellyn tasoituksen huomioon ottava tulos.

  28.6. Yhtiö ei saa arpoa vedonlyöntipeleihin oikeaa tulosta.

V Voitonjako

 1. Voitonjako

  29.1. Vedonlyöntipeleissä voittosumma määritellään vedon kertoimen ja panoksen tulona.

  29.2. Vedonlyöntipeleissä voittoon oikeuttaa online-järjestelmään tallentunut, kohteen vedonlyöntituloksen perusteella määritelty tulos.

  29.3. Jos voittajavetoihin kuuluvassa kilpailussa kaksi tai useampia kohdekilpailijoita sijoittuu samalle vedonlyönnissä huomioon otettavalle sijalle, lasketaan vastaavalle määrälle oikeita vedonlyöntituloksia erikseen kertoimet. Kiinteäkertoimisessa Voittajavedossa pelitietojen tallentumishetkellä online-järjestelmässä voimassa ollut voittaneen kilpailijan kerroin jaetaan tällöin kohdekilpailun voiton jakaneiden kilpailijoiden lukumäärällä. Muuttuvakertoimisissa voittajavedoissa oikeiden tulosvaihtoehtojen alustavat kertoimet jaetaan tällöin voittoon oikeuttavien tulosvaihtoehtojen lukumäärällä.

  29.4. Jos tulosvedoissa tai voittajavedoissa ei ole pelattu lainkaan oikeaa tulosta, siirretään kohteen jakosumma kokonaisuudessaan jaettavaksi yhtiön ilmoittamaan myöhempään kohteeseen.

VI Kerroinmuutokset ja panosten palautukset

 1. Kerroinmuutokset ja panosten palautukset

  30.1. Yhtiön ilmoittamat Pitkävedon kohdeottelun kertoimet eivät ole voimassa, jos kohdeottelu peruutetaan, keskeytetään niin, ettei keskeytyshetken tulos jää voimaan tai siirretään ajankohtaan, jona sitä ei voida käyttää alkuperäisenä vedonlyöntikohteena tai kohdeottelu siirretään pelattavaksi paikkaan, joka ei vastaa kohdelistassa tai online-järjestelmässä ilmoitettua paikkaa. Kohdeottelua ei voida käyttää alkuperäisenä vedonlyöntikohteena, jos kohdeottelun alkamisaika eroaa yli kaksi vuorokautta kohdelistassa tai online-järjestelmässä ilmoitetusta ajasta. Tällaisen kohdeottelun jokaiselle tulosvaihtoehdolle tulee voimaan kerroin yksi (1,00).

  30.2. Pitkävetoon osallistuvan pelin, jossa yhden tai useamman pelatun vaihtoehdon kertoimeksi on tullut voimaan yksi (1,00), kokonaiskerroin muodostuu peliin sisältyvien tulosvaihtoehtojen kertoimien tulosta.

  30.3. Jos vedonlyönnin kohteena oleva kohdeottelu/kilpailu alkaa vedonlyönnin vielä ollessa kohteeseen käynnissä, voimaan jäävät ne pelit, jotka ovat tallentuneet online-järjestelmään ennen kohdeottelun/kilpailun alkamista. Muista peleistä palautetaan panokset pyynnöstä pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

  30.4. Jos tulos- tai voittajavetoihin kuuluva kohdeottelu/kilpailu:
  1) peruutetaan;
  2) keskeytetään niin, ettei keskeytyshetken tulos jää voimaan;
  3) toimeenpannaan sellaisena ajankohtana, ettei kohdeottelu/kilpailu sovellu alkuperäiseksi vedonlyön- tikohteeksi;
  4) kohdeottelu/kilpailu siirretään järjestettäväksi paikkaan, joka ei vastaa kohdelistassa tai online-järjestelmässä ilmoitettua paikkaa tai
  5) kohdeottelu/kilpailu ei muuten, esimerkiksi kohdeottelun/kilpailun järjestäjän toimenpiteestä johtuen vastaa kohdelistassa tai online-järjestelmässä määriteltyä kohdetta, palautetaan kohteeseen pelatut panokset pyynnöstä pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

  30.5. Jos pelaaja on pelannut poissaolevaa kilpailijaa, palautetaan vedonlyöntikohteeseen pelatut panokset pyynnöstä pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

  Poissaolevat kilpailijat määritetään kohdeottelun/kilpailun järjestäjän ilmoituksen perusteella.

  30.6. Panoksia ei palauteta eikä pelejä voi peruuttaa kiinteäkertoimisissa tulos- ja voittajavedoissa sillä perusteella, että pelivaihtoehdon kerroin on muuttunut.

VII Voitonmaksu

 1. Vedonlyöntipelien voittojen maksu voidaan aloittaa heti, kun kohdeottelulla/kilpailulla on vedonlyöntitulos. Muuttuvakertoimisissa vedonlyöntipeleissä voitto, joka on vähintään kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa maksetaan pelaajalle aikaisintaan kolmen viikon kuluttua oikean tuloksen vahvistamisesta.

 2. Online-voitto maksetaan ainoastaan pelitositetta vastaan, jollei pelaajan pankkiyhteystietoa ole tallennettu online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä. Online-tosite on voittoa lunastettaessa luovutettava yhtiölle tai sen asiamiehelle.

 3. Voittajan henkilöllisyys on todennettava kaksisataa (200) euroa ja sitä suurempia voittoja lunastettaessa, jollei pelaajan pankkiyhteystieto ole tallentunut online-järjestelmään pelaamisen yhteydessä.

 4. Itsepalvelussa (OnNet) voitto maksetaan pelaajan pankkitilille tai yhtiössä olevalle pelitilille.

 5. Pelitosite on mitätön, jos sen luettavuus on huonontunut niin, ettei sen sisältämä pelitapahtuma ole yksilöitävissä.

 6. Jos pelitositteessa, yhtiön tietojärjestelmässä tai virallisten valvojien tietojärjestelmässä olevat pelitiedot eroavat, voimassa ovat virallisten valvojien tietojärjestelmään tallentuneet tiedot.

 7. Vedonlyöntipelien voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa pelisääntöjen mukaisen lopputuloksen vahvistamisesta. Pelaaja menettää oikeuden voittoon, jota hän ei ole nostanut määräajassa.

VIII Muut ehdot

 1. Yhtiö ei vastaa asiamiehen tai tämän apulaisen pelaajalle aiheuttamasta vahingosta.

 2. Itsepalvelussa on lisäksi voimassa pelaajan erikseen hyväksymät itsepalvelupelaamisen (OnNet) sopimusehdot.

 
Monivedon peliohjeMoniveto on Tulosvedosta kehitetty vedonlyöntipeli, jossa veikataan useimmiten kahden tai kolmen ottelun lopputulosta. Kohteena on lähinnä jalkapalloa ja jääkiekkoa. Peliin pääsee mukaan 0,20 euron panoksella, joten järjestelmien käyttäminen on mahdollista pienelläkin satsauksella.

Näin pelaat Monivetoa:

Monivedon pelaaminen on helppoa. Valitset vain kohteen ja ruksit ennakoimasi tulokset sekä valitset millä panoksella aiot pelata. Monivedossa voittaa, kun tietää oikein molempien/kaikkien kohdeotteluiden oikeat tulokset varsinaisella peliajalla.

Mitä voit voittaa?

Voitto määräytyy Monivedossa panoksen sekä kertoimen mukaan. Voiton voit laskea alla olevan voittokaavan avulla. Kerroin määräytyy tulosten yllätyksellisyyden mukaan. Mikäli esimerkiksi jääkiekkopelit päättyvät 3-2 ja 4-2, jää kerroin pienemmäksi kuin jos ne päättyisivät 9-4 ja 6-6.

Voittokaava: P(panos) x K(kerroin) = €(voitto)

Esimerkki:

Veikkaat Sudet - Lampaat -ottelun tulokseksi 5-1 ja Kissat - Koirat ottelun lopputulokseksi 4-6. Laitat panokseksi 0,20 euroa. Veikkauksesi osuu kohdalleen ja kerroin on 2 540,50. Tällöin voittosi on 0,20 x 2 540,50 = 508,10 euroa.

Kerroin

Moniveto on muuttuvakertoiminen peli. Monivedon kerroin määrittyy siis sen mukaan, kuinka paljon mitäkin tulosyhdistelmää on pelattu. Mitä vähemmän jotain tulosyhdistelmää pelataan, sitä suurempi kyseisen tulosyhdistelmän kertoimesta muodostuu. Lopulliset kertoimet saadaan peliajan sulkeutuessa. Voittosumma on lopullinen kerroin kerrottuna panoksella.

Lopputulos

Monivedossa kuten muussakin vedonlyönnissä ottelun oikea tulos on se tulos, joka on voimassa varsinaisen peliajan jälkeen, ennen mahdollista jatkoaikaa.

Järjestelmät

Monivetoa pelataan usein järjestelminä, joissa voit valita eri joukkueille useampia maalimääriä. Pienen minimipanoksen (0,20 euroa) myötä Moniveto sopii hyvin järjestelmäpeliksi. Järjestelmien hinta riippuu siitä, kuinka monta erilaista riviyhdistelmää järjestelmä sisältää. Rivimäärän saat laskettua kertomalla keskenään maalimäärät, joita olet eri joukkueille antanut. Jos kohteena on esimerkiksi kaksi jääkiekko-ottelua ja annat jokaiselle joukkueelle kaksi maalimäärää, sisältää järjestelmäsi 16 eri riviä.

Esimerkki:

Pelaat Monivetoa, jossa veikkaat Sudet - Lampaat otteluun Susille maalit 5 ja 6 ja Lampaille 1 ja 2. Otteluun Kissat - Koirat pelaat Kissoille lukemat 4,5,6 ja Koirille varman 6 maalia. Tällöin pelisi sisältää 2 x 2 x 3 x 1 =12 eri riviä jotka ovat:

5-1, 4-6
5-1, 5-6
5-1, 6-6
5-2, 4-6
5-2, 5-6
5-2, 6-6
6-1, 4-6
6-1, 5-6
6-1, 6-6
6-2, 4-6
6-2, 5-6
6-2, 6-6

Mikäli panoksesi on 0,20 euroa, on pelisi hinta 0,20 x 12 = 2,40 euroa.

Takaisn