Peliohjeet

Vakion pelimuotoja ovat hajarivi, järjestelmä ja haravajärjestelmä. Hajarivejä voit pelata joko omavalintaisilla numeroilla tai pelijärjestelmän arpomina pikapeliriveinä. Vakiota voi pelata myös osittaisena pikapelinä itse asetettuun hintarajaan asti. Osittaisessa pikapelissä valitaan osa voittajista itse ja annetaan pelijärjestelmän arpoa loput voittajista. Pelijärjestelmä tuottaa asetettuun hintarajaan sopivan peliehdotuksen, johon voittajat on arvottu senhetkisen suosituimmuuslistan mukaan. Pelinäkymät eri pelimuodoille ovat pääpiirteissään samanlaiset. Voit vaihtaa pelimuotoa pelikuponkisivulla olevista linkeistä.

Järjestelmäpelissä haluttuihin otteluihin voi merkitä useamman kuin yhden tulosvaihtoehdon, jolloin peli sisältää samalla kertaa useita hajarivejä. Täydellinen järjestelmä pitää sisällään kaikki ne hajarivit, jotka valituilla merkeillä voidaan muodostaa.

Haravajärjestelmä eroaa täydellisestä järjestelmästä siten, että siihen on poimittu vain ns. avainrivit. Haravajärjestelmät on jaettu kolmeen ryhmään minimitakuun mukaan. Minimitakuu kertoo, mikä on haravan taattu vähimmäistulos, kun riviin osuu ”kaikki oikein” tulos.
Niin järjestelmien kuin haravajärjestelmienkin kokonaishinta on järjestelmän sisältämä rivimäärä kerrottuna rivihinnalla. Helpoiten tarkistat hajarivien, järjestelmien ja haravajärjestelmien voittorivit Rasti-Pekka -työkalulla.

Järjestelmä

Järjestelmäpelit ovat täydellisiä järjestelmiä. Järjestelmissä haluttuihin kohteisiin voi merkitä useampia tulosvaihtoehtoja. Peli sisältää kaikki ne yksittäisrivit, jotka valituista numeroista voidaan muodostaa.
Tositteesta näkee heti arvonnan jälkeen, mitä vähintään voittaa. Tämän lisäksi järjestelmällä saa alavoittoja eli pienempien voittoluokkien voittoja.

Vakiotermejä

• osittainvaihdeltu = kohteeseen on valittu merkkejä 1X, 12 tai X2.
• täysinvaihdeltu = kohteeseen on valittu kaikki kolme merkkiä 1 X 2.
• varma = kohteeseen valittu yksi merkki 1, X tai 2. 


Pikapeli on helpoin peli 

Kun valitset haluamasi vakiopelin ja rahasumman, pelijärjestelmä arpoo järjestelmän. Voit myös pelata osittaista pikapeliä. Valitse rahasumma pelille ja merkitse haluamasi merkit. Voit käyttää vapaasti varmoja ja osittainvaihdeltuja. Pelijärjestelmä arpoo puuttuvat merkit merkitsemäsi summan mukaisesti. Arvonnassa käytettävä painotus perustuu merkkien pelatuimmuusprosentteihin.

Järjestelmän tarkistus

Vakion voittoluokat vaihtelevat kohdemäärän mukaan
13 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 13, 12, 11 ja 10 oikein.
12 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 12, 11 ja 10 oikein.
11 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 11 ja 10 oikein.
10 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 10 ja 9 oikein.
Jos järjestelmäpeliisi osuu joku edellä mainituista tuloksista, voit tarkistaa voittojen määrän oheisen voittotaulukon avulla. Taulukosta näet, kuinka monta kappaletta kutakin voittoluokkaa saat erilaisilla voitoilla. Vakioveikkauksessa ei makseta alle kahden (2) euron voitto-osuuksia muissa kuin ylimmässä voittoluokassa.
Helpoiten saat voitto-osuutesi selville pelaamalla pelisi netissä tai käyttämällä myyntipaikassa Veikkaus-korttia ja tarkistamalla voittosi omalta pelisivultasi. Pelin voi tarkistaa myös käyttämällä apuna Rasti-Pekkaa
Kun voittotulos osuu riviin, voit tarkistaa voittojen määrän voittotaulukon avulla.

 

15-18 kohteen Vakiossa ensimmäinen voittoluokka on paras löytyvä tulos. Toinen voittoluokka on paras löytyvä tulos -1 tulos oikein. Kolmas voittoluokka on paras löytyvä tulos -2 tulosta oikein. Neljäs voittoluokka on paras löytyvä tulos -3 tulosta oikein.
14 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 14, 13, 12 ja 11 oikein.

Kaikkia 14-18 Vakioita voi pelata myös järjestelmä- ja haravapelinä.

Vakion järjestelmätaulukko
 

LL

Taulukosta löytyvät 13 kohteen Vakion täydellisten järjestelmien tulokset, kun paras tulos on 13, 12, 11 tai 10 oikein. Taulukon tulokset 13, 12, 11 ja 10 oikein ovat vastaavassa järjestyksessä. 12 kohteen Vakiossa 12, 11, 10 ja (9) oikein, 11 kohteen Vakiossa 11, 10 (9 ja 8) oikein ja 10 kohteen Vakiossa 10, 9 (8 ja 7) oikein. Suluissa olevat tulokset eivät ole voittoluokkia ko. kohdemäärällä.

Järjestelmäpelaamisella tarkoitetaan usean rivin pelaamista yhteen ruudukkoon. Täydellinen järjestelmä pitää sisällään kaikki ne yksittäisrivit, jotka valituilla numeroilla/merkeillä voidaan muodostaa.

Haravajärjestelmä

Yksi järjestelmäpelaamisen muoto on haravajärjestelmä. Haravaan eli epätäydelliseen järjestelmään on poimittu valikoitu rivimäärä vastaavasta täydellisestä järjestelmästä. Jokaiselle haravalle on tietty kaavionsa, jonka avulla pelijärjestelmä poimii ns. avainrivit. Esimerkiksi Vakiossa harava 0 + 4 (paras tulos -1) sisältää yhdeksän riviä kun vastaava täydellinen järjestelmä sisältää 81 riviä.

Harava ei siis takaa täysosumaa, vaikka kaikki oikeat pelimerkinnät tositteelta löytyisivätkin. Se takaa ainoastaan mahdollisuuden täysosumaan ja takuun pienemmistä voitoista. Täysosuman matemaattinen mahdollisuus on sama kuin haravan rivimäärän suhde vastaavan järjestelmän rivimäärään. Jokaisen haravavaihtoehdon kohdalla on listattu todennäköisyydet myös alempien voittoluokkien osumiselle. Niin järjestelmien kuin haravienkin pelimaksu on peliin osallistuva rivimäärä kerrottuna rivihinnalla. Haravan tarkkaa voittotulosta ei näe suoraan tositteelta.

Vakion haravavaihtoehdot ja hinnan muodostuminen

 

 

Haravan hinta lasketaan kertomalla rivimäärä rivinhinnalla. Esimerkiksi 92 sarakkeen harava, jossa on viisi osittain- ja kolme täysinvaihdeltua kohdetta, maksaa Vakio 1:ssä 92 x 0,25 = 23 euroa.
Lukuohje: rivimäärä | osittainvaihdeltuja + täysin vaihdeltuja
•      osittainvaihdeltu = kohteeseen on valittu merkkejä 1X, 12 tai X2.
•      täysinvaihdeltu = kohteeseen on valittu kaikki kolme merkkiä 1X2.
•      varma = loput kohteet ja niihin valitaan yksi merkki 1, X tai 2.
Vakion haravat on jaettu kolmeen ryhmään minimitakuun mukaan
•      minimitakuu paras tulos -1
•      minimitakuu paras tulos -2
•      minimitakuu paras tulos -3
Minimitakuu kertoo, mikä on haravan taattu vähimmäistulos, kun siihen osuu täysosuma. Ota tämä huomioon, kun valitset haravaa.
Esimerkki: Jos pelaaja on pelannut minimitakuu -2 -haravan ja peliriviin osuu 13 oikein, on hänellä varmasti kupongillaan 11 oikein, mutta myös 13 oikein ja 12 oikein -tulokset ovat mahdollisia.

Pikapeli on helpoin peli

Vakion haravapikapelaaminen on mahdollista myyntipaikoissa. Kun valitset pelinumeron, haravatyypin ja pikapelin, pelijärjestelmä arpoo haluamasi kaltaisen haravajärjestelmän.
Voit myös pelata osittaista pikapeliä. Valitse haravatyyppi ja pikapeliruutu ja merkitse enintään 6 merkkiä haluamiisi otteluihin. Voit käyttää vapaasti varmoja ja osittainvaihdeltuja valitun järjestelmän merkkimäärän puitteissa. Pelijärjestelmä arpoo puuttuvat merkit merkitsemäsi haravan mukaisesti.
Sekä pikapelin että osittaisen pikapelin arvonnassa käytettävä painotus perustuu merkkien pelatuimmuusprosentteihin.

Haravan tarkistus

Vakion voittoluokat vaihtelevat kohdemäärän mukaan
13 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 13, 12, 11 ja 10 oikein.
12 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 12, 11 ja 10 oikein.
11 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 11 ja 10 oikein.
10 kohteen Vakiossa voittoluokkia ovat 10 ja 9 oikein.
Mikäli haravapeliisi osuu joku edellä mainituista voittoluokista, kannattaa kuponkia tarkastella eteenpäin. Jokaisen haravan yhteyteen on määritelty voittotakuut. Vakioveikkauksessa ei makseta alle kahden (2) euron voitto-osuuksia muissa kuin ylimmässä voittoluokassa.
Helpoiten saat voitto-osuutesi selville pelaamalla pelisi netissä tai myyntipaikassa käyttämällä Veikkaus-korttia ja tarkistamalla voittosi omalta pelisivultasi. Pelin voi tarkistaa myös käyttämällä apuna Rasti-Pekkaa
Käytössäsi on myös haravaopas (pdf), jos haluat nähdä haravapeliin kuuluvat rivit. Haravaoppaan takuutaulukot ovat voimassa, mikäli haravaan on osunut taulukon osoittama osumamäärä. Silloin jokin taulukon tulosyhdistelmistä toteutuu. Jokaisen tulosyhdistelmän yhteydessä on määritelty sen todennäköisyys.

 Lähde: Veikkaus.fi